tìm từ bất kỳ, như là demisexual:
 
1.
A native (dogrib, slavey) saying that takes the place of 'Just Kidding'
ever cold outside today cusssan! WAHHHH eschia!
viết bởi Bannock and Lard 31 Tháng mười hai, 2010