tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
The amazing city from Final Fantasy 8.
Esthar is fucking amazing.
viết bởi Timber Line 18 Tháng chín, 2004