Top Definition
Latin for "And Other Things."
I am not your Latin teacher. If you want to take Latin, be a smart little something, or at least apply yourself in High School. If you're past high school, I guess you could take it in college, but, HA HA. Dumbass.
viết bởi Leiko 05 Tháng mười, 2004
And so on.
1, 2, 3, etc., etc.
viết bởi Small dog named karl 25 Tháng tư, 2003
A sign that you are an idiot.
Pub etcetera?
viết bởi asdfghjkla 19 Tháng một, 2009
what you tell some one when they wont stop talkin
Guy#1: BlahBlahBlahBlahBlahBlahBlah
Guy#2:et cetera
viết bởi Martin Urban Gonzales 06 Tháng một, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×