tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Eating nothing for dinner
Girlfriend: I'm hungry, can you make me something?
Me: We have no food, it looks like we're having an Ethiopian dinner tonight.
viết bởi zoib 20 Tháng sáu, 2010