tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A mixture of happiness while having an erection.
I had an Euphection when a playboy bunny walked past
viết bởi ghkgk7yuteb 17 Tháng tám, 2010