Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:
 
1.
(U-flaw-gaw)
To bake a watermelon elephant in a pineapple oven made from outer spacious.
Im going to go Euphlahggaj now.
viết bởi Master of p0tatoes 18 Tháng mười một, 2008
2 2

Words related to Euphlahggaj:

bolony elephant oven pie pineapple space spacious watermelon