tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Gorgeous girl with ENORMOUS assets.
Damn Evelynda is a kim kardasian.
viết bởi definerrr123456789875234 17 Tháng ba, 2013