tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A sexy goddess.
Sometimes noticed as a succubus (only without the sharp razored vagina).
Exanna seduced me, but it was worth it.
viết bởi 02193211 09 Tháng tư, 2008