Top Definition
n
1) An expensive expansion

2) an exorbitant cost for an extension or expansion

3) Adding to a collection at an extreme cost
"Bob and Carol just added an expension to their home."

"That last book was quite an expension to my collection."
#expand #expansion #lack #surfeit #exaggeratede
viết bởi zber 28 Tháng tám, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×