tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Being killed by a rocket or grenade in a video game.
You just explown3d that noob with a rocket.
viết bởi Acehead45 28 Tháng năm, 2005