tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Exposing oneself in an explosive manner.
The women turned as they heard a huge exposion; John was sprawled on the ground naked
viết bởi Cipro 29 Tháng sáu, 2009