tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Adj. Special, Outrageous Or Awesome
Ie: Its nothing Extradential
viết bởi AfroThunder 13 Tháng sáu, 2003