Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
The crud that comes out of your ass
somin smells like fartgas..
viết bởi ALLAH 13 Tháng mười, 2003
2 14

Words related to FARTGAS:

buttfumes penis poop stupid