tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
Rugby players.... A silly game invented by fat men who are too unfit to play football
viết bởi Anonymous 20 Tháng tám, 2003