tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
FBRB stands for Fuck Bitches, Roll Blunts.
Friend 1: FBRB?
Friend 2: Hell yeah!
viết bởi SmokeMeDown 06 Tháng sáu, 2011