tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
- in regards to fluids, electrolytes, nutrition. May not be understood by Dr. Bixby.
"FEN-GI wise, he is on TPN and lipids"
viết bởi NICU 10 Tháng năm, 2010