tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
FFY
Fend For Yourself
Son: What's for supper tonight?
Mom: just ffy
viết bởi BuzzMcTroit 10 Tháng bảy, 2008