Taken from Lady Gaga's VMA award speech, "FGATG" stands for "For God and the Gays".

Use it to show that you support gay rights, love the gays, or are ~totally gay, yew guise~!
"FGATG!" - Our Lady of Gagalupe

"Westboro Baptist Church sucks, I like dick, FGATG." - typical ONTD post

"I hate skinheads and neo-Nazis. FGATG!" - trolling a Skinhead.
viết bởi ourladyofgagalupe 14 Tháng một, 2010
5 Words related to FGATG

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×