tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
Foster's Home for Imaginary Friends. A cartoon show about an adoption home for imaginary friends in need of an owner.
"I watch FHIF everyday!"
"FHIF is awesome!!! <3"
viết bởi Kuriru 27 Tháng chín, 2006