Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
Fuck It All To Pieces
Oil Rain in Louisiana? FIATP! (seen on youtube)
viết bởi SeamusTheDog 23 Tháng sáu, 2010
2 0