tìm từ bất kỳ, như là b4nny:
 
1.
A winning line in the internet world, especially on Omghumor.
FIRST! NOOBS!
viết bởi FakePriest 24 Tháng tám, 2010