tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
FUCK IT IS ONLY MONDAY
FISOM Bob, FISOM!!!
viết bởi bloyd1169 02 Tháng mười một, 2010