tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
what like? meaning how are you?
coloquilism local DORIC North East Scotland langauge.
aye aye min fit like the day?
viết bởi Colin Fyfe 01 Tháng chín, 2003

Words related to FIT LIKE

aye bye en fit like what like
 
2.
"Fit like en" means "how are you?"
Darren: "Fit like en"

John: "I'm ok and you?"
viết bởi Daza min eh 2k8 15 Tháng bảy, 2008