tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Sum1 who talks a lot of shit
THE flappa wuz talkin shytt so i fuked him up.
viết bởi eazyd 29 Tháng mười một, 2003