A giant tornado carrying a fuckload of heavy materials which are ready to fall on innocent children as the FUCKNADO passes.
Holy shit! Look a FUCKNADO!!! We're all going to fucking burn in hell!!! O FUCK ITS COMING STRAIGHT FUCKING TOWARD US!!! I HAVE TO FUCKING KILL MY CHILDREN BEFORE THEY GET HURT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

No, really we're in a FUCKNADO path right now.... we should have moved away... but we like our peaceful little doomed neighborhood. Oh here it comes now... bye.
viết bởi MyPuddle 27 Tháng năm, 2005

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×