tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
to be turned on. to like what yu see.
Damn, im FUGIN by her.
I FUGIN what i see.

ASHLEY, mm. Your Fugin.
viết bởi PRETTYCHILL 09 Tháng chín, 2009