tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
8.
FWP
FUCK WET PUSSY
All I want to do is FWP with my daddy dick (DD)
viết bởi BStatus 14 Tháng tư, 2010
 
9.
fwp
freshly washed pussy
that shit tastes like fwp
viết bởi vldonfire08 07 Tháng chín, 2008