Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là rule of three:
 
1.
1. a Lighter
Word usually used when under the influence of narcotics.
Where is the Fa-na -ne-na Nancy, I need to light this blunt.
viết bởi william j. k. 13 Tháng mười hai, 2007
1 0

Words related to Fa-na -ne-na:

fa la la la fa na na na na na na ne na ne ne