tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Adjective - Something stereotypically bro, and would be veiwed as fabulous (by bros)
That slammed STI is totally fabrolous
viết bởi Urban Hucker 14 Tháng năm, 2013