tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A really fugly munter, a really ugly person, AKA The Elephant Man
Fuck me, I'm not shagging that has a face like a bucket of smashed crabs.
viết bởi Fishy Pie 24 Tháng mười, 2003