tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Shaving.
You look like you need to spend some time Facescaping, just a big-ol chin of pubes.
viết bởi TheWorldsMostAwkwardMan 04 Tháng năm, 2011