tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Faggot to a higher degree than normal.
T-Hi.
S-Hi, Idiot.
T-You're such a fagpoot
viết bởi Tom Tizzle 27 Tháng hai, 2007

Words related to Fagpoot

fag faggot degree dog higher slang tom
 
2.
a fag to the most extremem extreme
Tom is a fagpoot, because he likes little boys...
viết bởi Shawn Montyyyyyyyyyy 05 Tháng hai, 2007