tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
A person who is a combination of being a fag, and a failure.
Person 1: What is with that guy
Person 2: What a fagure
viết bởi Scuttlist 25 Tháng một, 2011