tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Breasts of astounding quality
Andy: "Fahuntas!"
Chris: "Yes, those are awesome tits"
viết bởi Chesney69 21 Tháng ba, 2011