tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Someone that fails at everything.
Roi Heenok is such a Fail King.
viết bởi Fargo123 26 Tháng năm, 2010