tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A fucking retard thing some douchebag says to be funny.
You Fail like a Whale, bitch!
viết bởi americanaidan 22 Tháng mười một, 2010