tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A flaccid fail, short and sweet.

Erectile Dysfunction
Travis Routzahn = Failcid
viết bởi Schnalex 24 Tháng mười một, 2010