Top Definition
To fail over and over again in spectacular manner.
Here comes the Faildozer!
#earl douglas #failure #loser #ron & fez noon to three #faint #black earl #wnew
viết bởi KayCeeGee 20 Tháng tư, 2008
1. An individual whose attempts to complete any and all tasks are rewarded only by shame and humiliation.
2. The heavy machinery of failure. (ESD)
3. Black Earl.
" *beep* *beep* HERE COMES THE FAILDOZER!!!"
#fail #ron and fez #black earl #earl douglas #loser
viết bởi S.D.B.P. 10 Tháng năm, 2008
AMD Bulldozer CPU aka Faildozer
I bought an AMD bulldozer CPU expecting to have greater performance and architecture over the phenom CPU's. Then I realized the phenom's were better than the BD. Hence, the Faildozer!
#amd #faildozer #sucks #intel #ftw
viết bởi john0494 24 Tháng tư, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×