Top Definition
A music player that plays MP3, WMA and similar-type music files and looks suspiciously like an IPod. It may or not have better functionality, but either, unlike any make of IPod, it isn't horrendously costly.
Guy 1: Applefag.
Guy 2: What?
Guy 3: You have an IPod there, Applefag.
Guy 4: It's not an IPod, it's an, er...Fakepod.
Guy 5: ...Fakepod?
Guy 6: You know, an music player that looks like an IPod but isn't stupidly expensive.
Guy 7: I see... You've opened my eyes at last!
#ipod #mp3 #wma #wav #music #media #apple
viết bởi KrikenKing 16 Tháng một, 2010
7 Words related to Fakepod
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×