Top Definition
A music player that plays MP3, WMA and similar-type music files and looks suspiciously like an IPod. It may or not have better functionality, but either, unlike any make of IPod, it isn't horrendously costly.
Guy 1: Applefag.
Guy 2: What?
Guy 3: You have an IPod there, Applefag.
Guy 4: It's not an IPod, it's an, er...Fakepod.
Guy 5: ...Fakepod?
Guy 6: You know, an music player that looks like an IPod but isn't stupidly expensive.
Guy 7: I see... You've opened my eyes at last!
viết bởi KrikenKing 16 Tháng một, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×