tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A French style hammer.
We used the falaet too put a nail in the wall.
viết bởi Mel01101109 28 Tháng một, 2013