tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
Nards. Balls. Male manhood. Junk in the front.
My dog drags his fananuals across the carpet to scratch them.
viết bởi Fananuals 21 Tháng bảy, 2010