Top Definition
1.a person who obcesses over something.
2.a kefka Cultest.
"all hail lord kefka!"
viết bởi Aquila-chan 23 Tháng mười hai, 2003
One who redoubles his effort when he has forgotten his aim.
President bush i guess....?
al-queda members are religious fanatics.
Somebody who complies with the definition above.
viết bởi pyromanCJ 12 Tháng năm, 2007
A beautiful Hackforums member that runs the interwebs.
User: Yo Fanatic your gay.
User: Disconnected
viết bởi Hackforums.net 04 Tháng mười một, 2011
Person who favors ATi cards over nVidia cards. Opposite of nVidiot.
The person bashing the nVidiot is a fanATic.
viết bởi Bearxor 30 Tháng chín, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×