tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Uncle from your father's side.
How old is your fancle?
viết bởi ami1234 14 Tháng mười, 2011