tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A Pakistani adolescent man that faps more than once a day, everyday.
Jafri: dude im watching some MILF pr0n
McPendo: I bet you wil fap before going to bed, you fapistani.
viết bởi Sheeda Pistol 09 Tháng mười, 2010