tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
In dire need of sex. "En manque".
@Salvidrim @FuturKing vous êtes si farfelus
viết bởi Klirsyt 09 Tháng tư, 2011