tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Foolishness
I dont got time for your FarklandNess
viết bởi JewJew Bee 18 Tháng mười một, 2010