Top Definition
A granola bar, Power Bar, Clif bar or any other kind of snack or meal replacement bar that gives you gas shortly after you eat it.
Todd: On a lighter note...
Scott: No, I'm having homolunch. Fuck.
Todd: Fart bar and a V8?
Scott: Yup.
#jewdoba #homolunch #nothing #on a lighter note #homo-lunch
viết bởi Jerky1037 15 Tháng mười, 2008
Any fiber bar after it is consumed makes you fart for a whole day straight.

You can count on it for non stop farting.
fiber one. A fartbar that contains fiber.
#fiber #fart for fun #gas #fart #farting
viết bởi recovergirl 26 Tháng năm, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×