When kissing someone one person puts their tongue into the other's mouth, making sure there are no gaps between eachother's lips, and blows into their mouth whilst using your tongue (as if blowing a raspberry) to make a farting noise.
*wants to surprise gf/bf*

*gives fart kiss*

*both laugh in hysterics at ridiculous noise coming from mouths*
viết bởi SG94 29 Tháng tư, 2012
Top Definition
When you fart into another persons mouth, then that other person blows it back into your mouth.
While I was getting rimmed last night I accidentally busted a fart in my girls mouth, to my surprise she was cool with it and gave me a fart kiss.
viết bởi Mystery Shoe 07 Tháng tám, 2012
The act of farting in someone's mouth then blowing it back in their face
I fart kissed this girl last night I was so drunk.
viết bởi Keith Brenner 17 Tháng tư, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×