Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
Of or relating to the philosophy of farts.
I think therefore I am is Cartesian. I fart therefore I am is Fartesian.
viết bởi onehandcrabbing 17 Tháng mười hai, 2013
1 0