tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
(V.) To relax lazily.
"After all that shit I had to do today, I think I'm just gonna be fartin it out on the couch tonight."
viết bởi AgentCobbler 29 Tháng sáu, 2013